Resolução de
Litígios

Privacy- en
Cookiepolicy

PRIVACY- EN COOKIEPOLICY

Het Privacybeleid van Lavinci Global B.V. is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Lavinci Global B.V. (hierna: Lavinci Global B.V.) maakt onderdeel uit van de Candid Group B.V..

Lavinci Global B.V. hecht veel waarde aan Uw privacy. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we Uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Neem even de tijd om ons Privacybeleid door te nemen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

Wanneer U contact opneemt met Lavinci Global B.V., kunt U worden gevraagd om Uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als U ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we U echter in veel gevallen geen diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die U hebt.

Hier vindt U een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die Lavinci Global B.V. kan verzamelen en de manier waarop deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld
Wanneer U zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van Lavinci Global B.V., contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder Uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en/of contactvoorkeuren.

Lavinci Global B.V. stelt U in staat om U - via onze website www.lavinci.com dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde - voor evenementen aan te melden. Via de aanmeldingsformulieren voor die evenementen kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waarbij het soort verzamelde gegevens per aanmelding verschilt. Lavinci Global B.V. kan gegevens aangaande de aanmelders in samenhang met het evenement aan derden verstrekken. Voorbeelden van 'derden' zijn hotels, (mede)financiers, de promotors van het evenement, evenementorganisatoren (ook in geval van aanmelding via websites van derden), sprekers, panelleden, etc. Voor een goed begrip van de manier waarop Uw gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard, raden wij U aan de specifieke informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement wordt verstrekt.

Via onze website kunt U solliciteren op één van onze vacatures. Nadere bijzonderheden over de wervings- en selectieprocedure en de in dat kader vereiste gegevens vindt U in het betreffende gedeelte van onze website.

Het gebruik van Uw persoonlijke gegevens
Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we U op de hoogte houden van nieuwe persberichten en aankomende evenementen van Lavinci Global B.V.. Als U niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt U Uw naam op elk gewenst moment verwijderen door Uw voorkeuren bij te werken.

We kunnen Uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Lavinci Global B.V. te verbeteren.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Lavinci Global B.V. verzamelt via de website niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens), tenzij wij daartoe in bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor wervings- en selectiedoeleinden. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid; en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Persoonsgegevens van kinderen
Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Lavinci Global B.V. onderkent het belang van het beschermen van informatie over kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen (gebruikers jonger dan 16 jaar).

Als U zich zorgen maakt over de privacy van Uw kind met betrekking tot onze diensten, of als U denkt dat Uw kind mogelijk persoonlijke gegevens op onze website heeft ingevoerd, neem dan contact met ons op via privacy@candidgroup.nl. We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze administratie binnen een redelijke termijn.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN
De websites en e-mailberichten van Lavinci Global B.V. kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van e-mailberichten en zoekopdrachten op de website meten en vergroten.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de onze website op de harde schijf of in het geheugen van Uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur) worden opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen Uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Een cookie is een stukje technologie met behulp waarvan onze website bepaalde informatie (een 'identifier') in Uw browser kan opslaan en dat alleen wordt toegepast terwijl U onze website bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze website enkel bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we bijvoorbeeld de voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan onze website naar de juiste homepage kunnen doorleiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. Zo kunnen cookies bijvoorbeeld ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-enquête hun stem niet meer dan één keer kunnen uitbrengen.Op sommige pagina's van website wordt gebruik gemaakt van cookies om op basis van Uw surfgedrag interessegebieden in kaart te brengen, zodat wij beter begrijpen wat voor U belangrijk is en wij U gerichter kunnen benaderen met relevante content.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina's en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Lavinci Global B.V. kan deze informatie gebruiken voor haar eigen marketing- en reclamediensten, mits U daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Lavinci Global B.V.. Als klanten op een van deze URL's klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen Uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als U hiertegen bezwaar hebt, moet U ervoor zorgen dat U niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor U leesbaar formaat en zien of U het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Wij wijzen U erop dat onze website of e-mailberichten zo nu en dan koppelingen naar websites, producten en diensten van derden kunnen bevatten waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat U voor meer informatie (zoals over onze evenementen, content sponsorships en sociale netwerken) kan worden doorgeleid naar de sites van derden.

Lavinci Global B.V. is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van Uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden U aan kennis te nemen van het Privacybeleid op de website van elke derde partij waarnaar U vanaf ons wordt doorgeleid als U wilt weten hoe er met Uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke soorten cookies gebruikt Lavinci Global B.V.?
Lavinci Global B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies, waarvoor Uw toestemming wordt gevraagd om ze op uw Randapparatuur te plaatsen. Hiervoor maakt Lavinci Global B.V. gebruik van de Marketing Suite van Piwik PRO.

Zo verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Piwik PRO. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.Lavinci Global B.V. heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Piwik PRO de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Piwik PRO worden opgeslagen. Zodoende wordt Uw IP-adres geanonimiseerd.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:
o Cookies;
o IP-adres;
o User agents (browsers, operating system);
o Gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
o Gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
o Gebruikte links binnen de website;
o Gebruikte links om op onze website te komen.

Deze gegevens haalt Piwik PRO uit de logfiles van de webserver. Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van Piwik PRO staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen een geaggregeerde (samengevoegde) logfile over. Die geeft ons een jaarrapportage over het websitebezoek.

Hieronder treft U aan van welke soort cookies Lavinci Global B.V. gebruikmaakt:

o Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens;

o Analytische cookies
Met deze cookies houden we in de gaten hoe goed onze website functioneert en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren, om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine;

o Cookies voor A/B testing en personalisatie
Met deze cookies zijn wij in staat om kleine wijzigingen in de website te testen bij verschillende groepen gebruikers. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen wij alle gebruikers van de website een betere website presenteren;

o Cookies voor conversie tracking
Met deze cookies zijn wij in staat om bij te houden wanneer U bepaalde handelingen verricht op onze website om aldus beter te begrijpen hoe U de website gebruikt en om Uw ervaring met onze website te verbeteren;

o Cookies voor Marketing Automation
Met deze cookies zijn wij in staat om de content op de website te personaliseren voor bepaalde groepen bezoekers en om deze af te stemmen op uw interesses;

o Tracking cookies van onszelf
Met Uw toestemming plaatsen we een cookie op Uw Randapparatuur, welke herkend wordt zodra U een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier zijn we in staat om ook op andere websites in ons netwerk voor U relevante content te tonen.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt Uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat U tijdens Uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kunt U lezen hoe U verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:
o Chrome
o Mozilla
o Explorer
o Safari
o Opera

Waarschuwing: indien U cookies uitschakelt dan wel verwijdert, kan het zo zijn dat U geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt U het beste Uw browserinstructies of de Help functie van Uw browser raadplegen.

OPENBAARMAKING AAN DERDE PARTIJEN
In bepaalde gevallen kan Lavinci Global B.V. persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Lavinci Global B.V. die Lavinci Global B.V. helpen om producten en diensten te verbeteren of op de markt te brengen.

Als U zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een event dat door Lavinci Global B.V. wordt georganiseerd, kunnen de noodzakelijke gegevens worden gedeeld met een ticketservice ter monitoring van het aanmeldingsproces en/of met een strategisch partner waarmee het event wordt georganiseerd.

Persoonlijke gegevens worden alleen door Lavinci Global B.V. gedeeld om producten, diensten en eigen direct marketing te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit voor verspreiding onder of verkoop aan externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden.

Dienstverleners
Lavinci Global B.V. deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van Uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om Uw gegevens te beschermen en kunnen alleen zijn gevestigd binnen het territoriaal toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2016/679, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lavinci Global B.V. deelt Uw persoonsgegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau te bieden

Derden
Het kan voor Lavinci Global B.V. noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om Uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen Uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere taken van algemeen belang of openbaar gezag.

Daarnaast kunnen we Uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of klanten te beschermen.

Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Lavinci Global B.V. neemt de beveiliging van Uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als Uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Lavinci Global B.V., spannen wij ons in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Als U bepaalde berichten post op een forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die U deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelfverantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die U in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als U bijvoorbeeld Uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van dergelijke functies.

INTEGRITEIT EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Lavinci Global B.V. zal naar alle redelijkheid trachten Uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen Uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
U mag Uw toegang tot Uw persoonlijke gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden. Zo heeft U het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, als van verwerking sprake is, inzage te verkrijgen in de verwerkte persoonsgegevens (recht op inzage). Indien wij onjuiste persoonsgegevens verwerken, kunt U ons verzoeken om die persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen (recht op correctie). U heeft in de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregelde gevallen het recht ons te verzoeken om van U verwerkte persoonsgegevens te verwijderen (recht op wissing), als Lavinci Global B.V. niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. Ook heeft U het recht om Uw toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Dergelijke verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via onderstaande contactgegevens.

DE INZET VAN ONS BEDRIJF VOOR UW PRIVACY
We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers binnen Lavinci Global B.V. en handhaven stringente privacy maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van Uw persoonlijke gegevens te waarborgen.VRAGEN OVER PRIVACY
Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee U zich tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van

inhoudelijke aard is, wordt U - indien nodig - om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord.

Als U vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Lavinci Global B.V., of als U verzoeken heeft in verband met de uitoefening van Uw rechten, of als U een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt U contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Candid Group B.V.
Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Asterweg 75, 1031HM, Amsterdam
+31 (0) 20 303 38 91
privacy@candidgroup.nl

Als U niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, of mocht u het oneens zijn met beslissingen, bijvoorbeeld op verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering, dan kunt u zich voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft, beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het Privacybeleid van Lavinci Global B.V. kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Say Hello!!

Privacy- en Cookiepolicy

© 2022 - Lavinci | All rights reserved.

Please publish modules in offcanvas position.